Data publiceren

Onderzoeksdata kunnen, net als artikelen en boeken, worden gepubliceerd.

Waarom?

Door je data te publiceren, vergroot je de impact van je onderzoek binnen en buiten je vakgebied. Het kan leiden tot nieuwe (interdisciplinaire) samenwerking, vergemakkelijkt meta-analyses en reduceert het nodeloos dupliceren van onderzoek.

Volgens het Standard Evaluation Protocol 2015-2021, dat gebruikt wordt voor de evaluatie van het onderzoek aan Nederlandse universiteiten, kunnen datasets en het hergebruik van je datasets meetellen bij de beoordeling van de kwaliteit van je onderzoek.

Een groeiend aantal uitgevers vraagt auteurs om de onderliggende data bij een artikel raadpleegbaar te maken voor anderen. De meeste onderzoeksfinanciers verwachten van je dat je je data beschikbaar stelt voor hergebruik ten behoeve van verder wetenschappelijk onderzoek.

Waar en hoe?

Repository's

Data-archieven bieden doorgaans de mogelijkheid om het archiveren van data te combineren met het publiceren van data. Zij beschikken ook over de mogelijkheden om aan datasets persistent identifiers toe te kennen.

Eigen website of server

Als je de beschikking hebt over een eigen server en/of website kun je besluiten de data langs die weg te publiceren. Dit vraagt het nodige onderhoud om ervoor te zorgen dat de data beschikbaar blijven.

Verrijkte publicatie

Een verrijkte publicatie is een online publicatie waarin een artikel vergezeld gaat van bijvoorbeeld (links naar) onderzoeksdata, illustraties, visualisaties, links naar internetbronnen en commentaren.

Aandachtspunten

Als je je data gaat publiceren, zijn er een paar zaken die je moet regelen.

Anonimisering

Omdat het niet is toegestaan persoonsgegevens te publiceren, moeten databestanden waarin persoonsgegevens voorkomen, geanonimiseerd worden.

Beschrijving

Data waarvan niet duidelijk is wanneer en hoe ze zijn verzameld, zijn voor anderen (en je toekomstige zelf) onbruikbaar. Daarom dient een dataset beschreven te worden.

Metadata

Om ervoor te zorgen dat je dataset als zoekresultaat verschijnt, geef je de dataset gegevens mee die door zoekmachines gelezen kunnen worden: metadata.

Licentie

Door je dataset van een licentie te voorzien, maak je duidelijk wat anderen met jouw dataset wel en niet mogen.

Identifier

Als je zorgt dat je dataset van een persistent identifier is voorzien, kunnen anderen eenvoudig en correct naar (de juiste versie van) je data verwijzen.

Embargo

De meeste data-archieven bieden de mogelijkheid om je data (tijdelijk) van een embargo te voorzien: gedurende de embargo-periode wordt vaak wel de beschrijving van de dataset gepubliceerd, maar zijn de data zelf niet beschikbaar voor hergebruik door anderen.

Gepubliceerd door  RDM support

24 mei 2017