Na onderzoek

Tijdens je onderzoek heb je veel geïnvesteerd in het verkrijgen van je onderzoeksdata. Na je onderzoeksproject kun je verschillende stappen nemen om te zorgen dat je onderzoeksdata ook in de toekomst bruikbaar blijven, voor jezelf en anderen.

Archiveren

Als je onderzoeksproject is afgelopen, dien je te beslissen welke data je voor de langere termijn wilt bewaren en hoe je dat gaat doen. Door data in een data-archief (data repository) te deponeren, bescherm je je databestanden tegen verlies, beschadiging, ongeoorloofde toegang en digitale veroudering. Het archiveren van onderzoeksdata kan hand in hand gaan met het publiceren ervan.

Publiceren

Onderzoeksdata zijn resultaten van onderzoek en kunnen, net als artikelen en boeken, worden gepubliceerd. Een groeiend aantal uitgevers vraagt auteurs om de onderliggende data bij een artikel raadpleegbaar te maken voor anderen. De meeste onderzoeksfinanciers verwachten van je dat je, indien mogelijk, je data beschikbaar stelt voor hergebruik ten behoeve van verder wetenschappelijk onderzoek. 

Gepubliceerd door  RDM support

23 augustus 2016