RDM: een introductie

Onderzoeksdata en onderzoeksdatamanagement: waar hebben we het over?

Onderzoeksdata

Onderzoeksdata zijn gegevens die in het kader van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek worden verzameld voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag of het testen van een hypothese. Elke onderzoeker werkt met data, maar hoe onderzoeksdata er precies uit zien, hangt af van vakgebied en onderzoeksmethode:

  • observatie, bijv. telemetrie, surveys, neuro-imaging
  • experiment, bijv. data van laboratoriumapparatuur
  • simulatie, bijv. klimaatmodellen, economische modellen
  • afgeleide data, bijv. tekst- en datamining
  • bronnenonderzoek, bijv. scans of transcripten van archiefstukken

Het kan gaan om tekstbestanden, spreadsheets of foto’s, maar ook om audio- of video-opnamen, databases of modellen.

CycleResearchData

Onderzoek & data

Beheer

Research data management begint al voordat je je onderzoek start, als je bepaalt welke data je tijdens je onderzoek gaat verzamelen en/of welke datasets uit ander onderzoek je opnieuw gaat gebruiken.

Tijdens het onderzoeksproject gaat het om zaken als het kiezen van goede bestandsnamen, correct versiebeheer, het maken van back-ups en het veilig opslaan van data.

Na afsluiting van het onderzoek kunnen data worden gepubliceerd, al of niet gelinkt aan artikelen over het onderzoek. Data die in een data-archief worden gedeponeerd, worden veiliggesteld voor de toekomst en kunnen beschikbaar worden gesteld voor hergebruik.

Voordelen

Goed onderzoeksdatamanagement heeft veel voordelen: voor jezelf, voor je onderzoeksinstituut of kenniscentrum, voor je vakgebied en voor de wereld om ons heen.

Gepubliceerd door  RDM support

23 augustus 2016