Waarom datamanagement?

Goed onderzoeksdatamanagement heeft veel voordelen: voor jezelf, voor je onderzoeksinstituut of kenniscentrum, voor je vakgebied en voor de wereld om ons heen.

Bevordering van de integriteit van je onderzoek

 • Je onderzoeksdata zijn te allen tijde accuraat, compleet, authentiek en betrouwbaar.
 • Je minimaliseert het risico dat je data verloren gaan, beschadigd raken of bij onbevoegden belanden.
 • Je kunt je data met een minimum aan inspanningen met anderen delen.
 • Anderen zijn eenvoudig in staat om aan de hand van je data jouw bevindingen te verifiëren.

Verhoging van de impact van je onderzoek

 • Publicatie en hergebruik van je data vergroten de impact van je onderzoek.
 • Verwijzing naar je data is een erkenning van je bijdrage aan je vakgebied.
 • Je draagt bij aan de uitstraling en reputatie van je instituut of kenniscentrum als onderzoeksinstelling.

Ondersteuning van toekomstig gebruik

 • Het publiceren van data voorkomt nodeloze herhaling van onderzoek.
 • Jouw data kunnen worden gebruikt om nieuwe onderzoeksvragen te beantwoorden.
 • Je data kunnen door onderzoekers in andere vakgebieden dan het jouwe worden gebruikt.

Voldoen aan in- en externe eisen

 • Je geeft aantoonbaar invulling aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening of de Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek voor het HBO.
 • Je voldoet aan het beleid dat onderzoeksfinanciers ten aanzien van het omgaan met onderzoeksdata hanteren.
 • Je toont je maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het geld dat aan je onderzoek is besteed.

Gepubliceerd door  RDM support

7 september 2017