RDM Ondersteuning

Het project RDM Ondersteuning werd geleid door de Bibliotheek UvA/HvA. Het richtte zich op het opzetten van efficiënte on- en offline ondersteuning van onderzoekers, en goede training van alle betrokkenen. Het project werd in juni 2015 afgerond.

Projectonderdelen

Training informatiespecialisten

Om (ook) voor research data management het eerste aanspreekpunt van ‘hun’ onderzoekers te zijn, hebben de informatiespecialisten van de Bibliotheek gedurende de eerste drie maanden van 2014 een basistraining in (het ondersteunen van) onderzoeksdatamanagement gevolgd. Het lesmateriaal is online beschikbaar, in het Nederlands en in het Engels, voor hergebruik onder CC BY-SA licentie

Website

Omdat in face to face trainingen niet (altijd) alle aspecten van research data management de revue kunnen passeren en een fysieke helpdesk niet 24/7 geopend kan zijn, is online ondersteuning een must. Hiervoor is deze RDM-website ingericht. De website is in zowel het Nederlands als het Engels beschikbaar.

Loket

Er is één RDM-loket voor alle onderzoekers opgezet, dat is ondergebracht bij de Bibliotheek UvA/HvA. Dit loket fungeert als one stop shop voor onderzoekers, adres waarnaar informatiespecialisten kunnen doorverwijzen, en 'triagepunt' voor betrokken centrale eenheden en diensten. Het loket steunt op een organisatiebreed back office, een netwerk van relevante contactpersonen die worden ingeschakeld als de vraag van de onderzoeker daarvoor aanleiding geeft.

Training van (beginnende) UvA-onderzoekers

In het najaar van 2014 en voorjaar van 2015 is een aantal niet-vakspecifieke RDM-workshops voor onderzoekers georganiseerd. Omdat deze workshops in een behoefte bleken te voorzien, zijn zij een vast onderdeel van het cursusaanbod van de Bibliotheek UvA/HvA geworden.

Organisatie

De stuurgroep van het project bestond uit Maria Heijne (directeur Bibliotheek UvA/HvA, voorzitter), Gerard Köhler (sectorhoofd Informatiediensten Bibliotheek UvA/HvA), Hilde Geurts (FMG) en Driek Heesakkers (programmamanager UvA/HvA RDM Support). Projectmanager was Mariëtte van Selm (Informatiediensten Bibliotheek UvA/HvA).

Contact

  • mw. dr. M. (Mariëtte) van Selm

    Projectmanager RDM Ondersteuning

    M.vanSelm1@uva.nl | T: 0205252126

    Ga naar detailpagina

Gepubliceerd door  RDM support

23 augustus 2016