RDM Repository

Het afgesloten project RDM Repository werd geleid door de Bibliotheek UvA/HvA. Het richtte zich op het opzetten van een repository voor het archiveren en publiceren van onderzoeksdata uit afgerond onderzoek.

Project

In de eerste helft van 2014 is onderzocht welke systemen voor het citeerbaar publiceren en/of archiveren van onderzoeksdata voor gebruik aan de UvA geschikt zijn. Dit onderzoek is verricht op grond van functionele eisen en wensen van onderzoekers en andere betrokkenen.

Tijdens het onderzoek is gelet op o.a. de volgende zaken:

 • De server van de repository voor onderzoeksdata mag zich niet in de Verenigde Staten bevinden en niet onder Amerikaanse wetgeving (in het bijzonder de PATRIOT Act) vallen.
 • Privacygevoelige of geheime datasets dienen (versleuteld) te worden opgeslagen/gearchiveerd op een server/in een gesloten repository binnen de UvA.
 • Onderzoeksdata moet onder embargo kunnen worden ondergebracht in een repository.
 • Er moet een mogelijkheid zijn om peer reviewers alvast op aanvraag toegang te geven tot de onderzoeksdata die onder embargo is ondergebracht in de repository.
 • Het moet mogelijk zijn om een persistent identifier te genereren en toe te kennen voordat bestanden gepubliceerd worden.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de markt voor repository-systemen is veranderd. Er zijn inmiddels producten op de markt die voorzieningen bieden voor zowel het opslaan en delen van onderzoeksdata tijdens het onderzoek als het archiveren en publiceren van data na afloop. Omdat verwacht wordt dat de kosten van een geïntegreerd systeem boven de Europese aanbestedingsgrens uitkomen, is tot aanbesteding besloten. Die is uitgevoerd in een nieuw project RDM Dienst.

Organisatie

De stuurgroep bestond uit Renze Brandsma (sectorhoofd Digitale Diensten Bibliotheek UvA/HvA, voorzitter), Marion van Brunschot (Expertisecentrum Metadatadiensten Bibliotheek UvA/HvA), Caspar Treijtel (Digitaal Productiecentrum Bibliotheek UvA/HvA), Julia Noordegraaf (FGw) en Driek Heesakkers (programmamanager UvA/HvA RDM Support). Projectmanager is Matthieu Uittenbogaard (Digitale Diensten Bibliotheek UvA/HvA).

Contact

 • dhr. M. (Matthieu) Uittenbogaard

  Projectmanager RDM Repository

  M.Uittenbogaard@uva.nl | T: 0205256862

  Ga naar detailpagina

Gepubliceerd door  RDM support

23 augustus 2016