Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Persoonsgegevens

In veel onderzoek worden persoonsgegevens gebruikt. Onderzoekers zijn wettelijk verplicht zorgvuldig met deze gevoelige gegevens om te gaan. Hoe doe je dat?

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar een specifieke persoon, bijvoorbeeld iemands naam, beroep of leeftijd. Hieronder vallen ook de zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens: gegevens over iemands

 • godsdienst of levensovertuiging;
 • ras;
 • politieke voorkeur;
 • gezondheid;
 • seksuele leven;
 • biometrische gegevens;
 • genetische gegevens;
 • lidmaatschap van een vakbond;
 • strafrechtelijk verleden.

Contactgegevens

Contactgegevens zijn de persoonsgegevens die je bijhoudt om contact te kunnen opnemen met de mensen die aan je onderzoeksproject meewerken. Deze gegevens bewaar je gescheiden van de informatie die je van deze mensen verzamelt tijdens je onderzoek. Daardoor kan iemand die onverhoopt toegang tot je onderzoeksgegevens weet te krijgen, die niet herleiden tot de betrokken personen. Je vernietigt de contactgegevens zodra je zeker weet dat je ze voor je onderzoek niet meer nodig hebt.

Verzamelen

Voor het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van onderzoek geldt op grond van wetgeving een aantal basisregels:

 1. je verzamelt niet méér persoonsgegevens dan je echt nodig hebt voor je onderzoek, en
 2. betrokkenen hebben je toestemming gegeven voor het verzamelen van hun gegevens, en
 3. je gebruikt de persoonsgegevens niet voor andere doelen dan waarvoor je van betrokkenen toestemming hebt gekregen.

Verwerking

Onder het ‘verwerken’ van persoonsgegevens valt alles wat je als onderzoeker met die gegevens doet of door een ander laat doen: opslaan, bewaren, analyseren, anonimiseren, aan anderen laten zien, publiceren.

Je stelt een verwerkingsovereenkomst op als je gegevens laat verwerken door een derde partij, bijvoorbeeld wanneer je een online applicatie voor enquêtes gebruikt. Juridische Zaken kan ondersteunen bij het opstellen van een verwerkingsovereenkomst.

Beveiliging

Ieder mens heeft recht op de bescherming van zijn of haar privacy. Wanneer je persoonsgegevens verzamelt voor je onderzoek ben je er dus verantwoordelijk voor de privacy van betrokkenen te beschermen. Dat betekent dat je onderzoeksdata die persoonsgegevens bevatten, goed beveiligt:

Meer informatie

In de Privacy-lemma's in de UvA en HvA A-Z-lijsten vind je meer informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Download de Privacy reference cards voor een overzicht en een stappenplan.

De Functionarissen Gegevensbescherming (Data Protection Officers) van UvA en HvA kunnen adviseren over het gebruik van persoonsgegevens bij onderzoek.

HvA

M. (Martijn) de Hamer | functionarisgegevensbescherming@hva.nl

UvA

J.M.C. (Miek) Krol | fg@uva.nl