Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Sinds 5 maanden is Wouter Cox promovendus bij de Programmagroep: Clinical Psychology van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA. Hij werkt aan een dissertatie over een nieuwe behandeling voor angststoornissen die is gebaseerd op neurowetenschappelijke inzichten over de veranderbaarheid van emotioneel geheugen. Onderzoeksfinancier NWO vroeg hem, net als andere gehonoreerde onderzoekers, afgelopen zomer naar een plan om zijn onderzoeksdata op te slaan en herbruikbaar te maken. Over hoe het verder ging, vertelt Wouter zelf.

Wat wist je van onderzoeksdatamanagement ofwel RDM voordat NWO je er vragen over stelde?
'Naast de meest voor de hand liggende zaken, zoals anonimisering van data en het maken van back-ups, was de wet- en regelgeving omtrent datamanagement voor mij onbekend terrein. Bij het beantwoorden van enkele vragen had ik hulp nodig, omdat ik niet bekend was met de gangbare procedures bij dergelijke kwesties. Het ging om zaken als het opslaan van privacy-gevoelige informatie na afronding van het onderzoek, het voldoende anonimiseren van deze informatie en metadata.'

Heb je die hulp kunnen krijgen?
'Ja, ik heb contact opgenomen met iemand van RDM Support bij de Bibliotheek. Zij heeft me heel nauwkeurig geholpen bij het beantwoorden van de vragen van NWO en me voorzien van belangrijke informatie. De gesprekken die ik met haar heb gevoerd over verschillende aspecten van datamanagement, zoals open science en licenties op de verzamelde data vond ik interessant. Al met al is het advies heel goed bevallen.'

Hoe ver ben je nu met het uitvoeren van het datamanagementplan?
'NWO heeft het plan goedgekeurd, dus ik ben aan de slag. Op alle experimenten die onderdeel zijn van mijn promotieproject is de uitvoering van het datamanagementplan van toepassing, zoals open access publiceren en opslaan van privacy-gevoelige informatie op de lange termijn. De komende jaren zal ik het plan meenemen in mijn onderzoek.'

Heb je nog zorgen of twijfels met betrekking tot het organiseren van je onderzoeksdata?
'Nee, op dit moment niet.'

Zijn er zaken of voorzieningen die je mist aan de UvA met betrekking tot onderzoeksdatamanagement?
'Nee, voor mijn project zijn genoeg voorzieningen beschikbaar en bij overige vragen weet ik dat ik terecht kan bij de datamanager.'

Ook RDM-ondersteuning nodig?

Hulp nodig bij het beantwoorden van vragen rond onderzoeksdatamanagement? De RDM-website is de weg naar praktische informatie en ondersteuning.