Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Dušan Barok is promovendus bij de Afdeling Media Studies en een van de ‘early adopters’ van de figshare software voor research data management (RDM) bij de UvA/HvA. In september 2017 zal figshare beschikbaar zijn voor alle onderzoekers. Barok is master in zowel informatietechnologie (Economische universiteit Bratislava) als media design en communicatie (Piet Zwart Instituut Rotterdam). Zijn project Database for Documentation of Contemporary Art is onderdeel van het onderzoeksprogramma New Approaches in the Conservation of Contemporary Art, kortweg NACCA. Wat zijn Baroks ervaringen tot nu toe met RDM en figshare?

Dušan Barok

Hoe raakte je betrokken als early adopter voor figshare?

Mijn promotietraject is onderdeel van een groter programma voor onderzoek en training dat gefinancierd wordt door Horizon 2020 van de EU. Centrale partners zijn acht Europese universiteiten en twee musea, daarnaast doen nog enkele tientallen andere instellingen mee. De universiteiten hebben tesamen 15 promovendi aangesteld, waarvan drie bij de UvA.

Een van de voorwaarden waaraan we ons als onderzoekers moeten houden is dat onze data beschikbaar blijven voor inspectie. Mijn promotietraject houdt onder andere in dat voor die data een platform wordt geïmplementeerd en in stand gehouden. Begin 2016 deed ik een gebruikersonderzoek om de eisen voor de structuur en de functionaliteit te bepalen en heb ik diverse platforms bekeken.* De gratis versie van figshare kwam als meest geschikte uit de bus. Andere kandidaten waren Dataverse en Drupal.

Kort daarna hoorde ik dat de Universiteitsbibliotheek overwoog om figshare uit te rollen als dataplatform voor de hele UvA. Mariëtte van Selm van de ‘RDM support’ in de UB nodigde ons uit om een van de early adopter te worden. Onze data zijn in mei gemigreerd naar de institutionele versie van figshare.

Hoe zou je aan een leek uitleggen wat je onderzoek inhoudt?

Ik onderzoek de manieren waarop hedendaagse kunstwerken worden gedocumenteerd vanuit conserveringsperspectief. Musea kopen steeds vaker vluchtig werk, zoals multimedia-installaties, performances en werk gebaseerd op software. Anders dan schilderijen ontwikkelen die efemere kunstwerken zich in de tijd, sommige zijn gecreëerd voor een specifieke plek, soms worden zelfs onderdelen vervangen of verwijderd.

Conservatoren vertrouwen op kunstenaars en van hen wordt meer dan ooit verwacht dat ze de bedoelingen van de kunstenaar begrijpen. Het is dus belangrijk om ze de juiste vragen te stellen op het moment dat ze in de buurt zijn, en om kunstwerken zo te documenteren dat ze in de toekomst kunnen worden geïnstalleerd. Documentatie wordt een centrale activiteit in de zorg voor de collectie. Een van de doelen van mijn onderzoek is om een conceptueel model te ontwikkelen voor het documenteren van complexe kunstwerken met behulp van databases.

Wat voor soorten onderzoeksdata levert jouw onderzoek op?

Tot nu toe heb ik een gebruikersonderzoek gedaan, gebaseerd op vragenlijsten, een benchmarkonderzoek, een aantal interviews en er komen er nog meer. En natuurlijk heb ik het afgelopen jaar een massa notities, foto’s, e-mails en ander materiaal verzameld.

Welke verwachtingen heb je van figshare?

Ik verwacht dat figshare zich sterk blijft maken voor de bevordering van open science, een betere infrastructuur voor samenwerking zal ontwikkelen en op de lange termijn: een meer gedistribueerde ontwikkeling van het platform door de code in open source aan te bieden.

Wat zie je als de grootste uitdaging bij het managen van onderzoeksdata?

Onderzoeksdata kunnen heel verschillende vormen aannemen. Er zullen ook compatibiliteitsproblemen zijn, vandaar dat ik er de voorkeur geef om mijn data in open formaten op te slaan.

Kun je al een paar van je bevindingen over fishare delen?

Het is figshare gelukt om een ideale oplossing te bieden voor RDM over hele breedte van de wetenschap, met  ondersteuning van open science en kennisdelen, complexe technische infrastructuur, een gebruikersvriendelijke interface en een slimme presentatie. Maar er zijn ook nog steeds verbeteringen nodig, op het gebied van taxonomie, geavanceerd zoeken en ondersteuning van samenwerkrelaties binnen en tussen universiteiten.

Welke persoonlijke observaties heb je over het RDM-programma?

Door mijn nieuwe ervaringen met RDM realiseer ik me hoe belangrijk en waardevol data zijn buiten de scope van het eigen onderzoek. Ik heb al wel eerder beseft dat data gedeeld moeten worden, zoals boeken en artikelen, maar ik had er niet echt de middelen voor. Figshare wijst elk gepubliceerd datarecord een digital object identifier toe, zodat het ook op zichzelf kan staan, los van een publicatie. Door na te denken over onderzoeksdata als iets betekenisvols om te publiceren, kun je je eigen werk opnieuw uitvinden.

*) Zie https://figshare.com/authors/Dusan_Barok/3656623