For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Confidential data

English version

Researchers at UvA and AUAS use UvA/AUAS figshare for publishing research data. Privacy or other considerations may prevent the public disclosure of the data: a description of the data is published, but the dataset itself is given a confidential status and is not publicly accessible.

If based on the description of the data you feel the data could be useful to you in your research project, you are free to contact the researcher and request the data be made available to you. If it is possible to make the data available, a restrictive license will apply. The terms of this license will need to be agreed upon in writing, prior to the data being made available to you.

If you are unsure about who to direct your request to, please contact RDM Support. Be sure to include the DOI of the item concerned, so we can forward your email to the right researcher or data steward.

Nederlandse versie

Onderzoekers van UvA en HvA gebruiken UvA/AUAS figshare om onderzoeksdata te publiceren. Privacy of andere overwegingen kunnen verhinderen dat de data publiek toegankelijk worden gemaakt: een beschrijving van de data wordt gepubliceerd, maar de data zelf krijgen de status confidential en zijn niet publiek toegankelijk.

Als u op basis van de beschrijving vermoedt dat deze data bruikbaar kunnen zijn voor uw eigen onderzoek, kunt u contact opnemen met de onderzoeker en vragen of de data aan u beschikbaar gesteld kunnen worden. Als dat mogelijk is, gelden voorwaarden ten aanzien van wat u met de data mag doen. Deze voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen en vastgelegd, alvorens de data aan u beschikbaar worden gesteld.

Als u onduidelijk is aan wie u een verzoek om beschikbaarstelling het beste richt, neemt u contact op met RDM Support. Vermeld de DOI van het item waar het u om gaat, zodat wij uw e-mail naar de juiste onderzoeker of data steward kunnen doorsturen.