Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Bewaren

Er zijn talloze manieren om data te verliezen: een bestand wordt per ongeluk verwijderd, een computer wordt gestolen, de context van de data is onduidelijk, software raakt buiten gebruik. Hoe houd je je data vindbaar en bruikbaar?

Bestandsformaten

Een bestandsformaat is de manier waarop de informatie in een digitaal bestand gecodeerd is. Om onderzoeksdata bruikbaar te houden, is het van belang ze in een duurzaam bestandsformaat op te slaan.

Opslaan

Hoe en waar je je onderzoeksdata opslaat, bepaalt de veiligheid en duurzaamheid van je bestanden.

Organiseren

Een goede organisatie van je bestanden zorgt ervoor dat je je onderzoeksgegevens eenvoudig terugvindt. Ook voorkom je verwarring bij het werken met verschillende versies van bestanden, en kun je makkelijker zien welke data (nog) ontbreken of van welk bestand je onnodig meer exemplaren hebt opgeslagen.

Beschrijven

Om je onderzoeksdata bruikbaar te houden voor jezelf en anderen, is het verstandig om je data te beschrijven: alle informatie vast te leggen die nodig is om de inhoud en context van de data te begrijpen.

Metadata

Metadata zijn, eenvoudig gezegd, data over data: het zijn de kenmerken of eigenschappen van een bestand. Zodra je je data gaat publiceren of archiveren zal je gevraagd worden deze gegevens te verschaffen.

Back-ups

Als onderzoeksdata verloren gaan of onbruikbaar worden, kan het uiterst kostbaar of zelfs onmogelijk zijn om de data opnieuw te verwerven. Daarom zijn goede opslag en back-ups aan te raden.

Beveiligen

Onderzoeksgegevens dienen, zeker wanneer zij vertrouwelijke of gevoelige (persoons)gegevens bevatten, goed beveiligd te zijn.

Selecteren en vernietigen

Aan het bewaren van onderzoeksdata zitten grenzen: er is onvoldoende geld en ruimte beschikbaar om álles te bewaren. Op grond waarvan beslis je welke data bewaard moeten worden? En wat komt er kijken bij het vernietigen van data?

Archiveren

Na de afronding van je onderzoek ben je verplicht om je ruwe onderzoeksdata nog ten minste tien jaar te bewaren en op aanvraag aan andere onderzoekers ter beschikking te stellen. Dit kun je zelf doen, maar je kunt er ook voor kiezen om je bestanden onder te brengen in een data-archief (data repository).

Niet-digitale data

Onderzoeksgegevens zijn niet noodzakelijk digitaal. Er kunnen goede redenen zijn om te besluiten analoog onderzoeksmateriaal te digitaliseren.