Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

UvA- en HvA-beleid

Aan Universiteit en Hogeschool van Amsterdam wordt beleid voor research data management ontwikkeld. UvA en HvA sluiten in hun beleid aan bij wat in (inter)nationale samenwerkingsverbanden is afgesproken.

UvA- en HvA-beleid

In april 2015 heeft het College van Bestuur (CvB) centrale richtlijnen vastgesteld voor research data management (RDM) bij UvA en HvA. Bij de HvA zijn deze richtlijnen herzien en in november 2018 vastgesteld door het CvB, bij de UvA in januari 2020. Bij faculteiten, onderzoeksinstituten en kenniscentra worden deze centrale richtlijnen uitgewerkt in lokale beleidsvoorstellen en instructies (‘dataprotocol’). Doel van het dataprotocol is voor alle betrokkenen helder maken wat van hen wordt verwacht.

Wetenschappelijke integriteit

De UvA en de HvA onderschrijven de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (2018). Deze gedragscode vraagt van onderzoekers onder meer:

  • de verzamelde onderzoeksdata te ordenen en te beschrijven, zodat ze controleerbaar zijn en kunnen worden hergebruikt;
  • zowel de ruwe als de bewerkte onderzoeksdata zorgvuldig te beheren en ze te bewaren voor een voor de discipline en methodologie passende termijn;
  • de gevolgde methode of werkwijze vast te leggen in onderzoeksprotocollen, logboeken of lab journals, zodat de stappen in het onderzoeksproces controleerbaar zijn;
  • de onderzoeksdata na afloop van het onderzoek publiek beschikbaar te maken en, als dat niet kan, de redenen daarvoor vast te leggen;
  • eraan mee te werken dat onderzoeksdata findable, accessible, interoperable en reusable (FAIR) zijn.

Andere gedragscodes

Afhankelijk van je vakgebied kunnen ook andere gedragscodes van belang zijn, bijv. omtrent dierproeven, biosecurity en/of belangenverstrengeling.